typografia sanasto

typografia 

mikä on typografia

Typografian tarkoituksena on viestin ymmärtämistä antamalla tekstille oikea visuaalinen muoto. Typografia on kirjainten ja tekstin asettelua.

sanasto

antiikva : Ovat alunperin italiasta ja syntyivät jo 1400 luvulla. Ensin kirjoitettiin humanistiantiikvaa ja humanistikursiivia.
Renessanssiantiikvojen luettavuus on hyvä, koska ne kehitettiin pitkien tekstien ja kirjojen lukemista varten. Niiden viivakontrasti on riittävä antamaan tekstille eloisuutta.
Viivakontrastilla kertoo, kuinka paljon viivan tai kaaren paksuus vaihtelee kirjaimen eri kohdissa.
Siirtymäkauden antiikvojen aika alkoi 1750 luvulla.
Uusantiikvat liittyvät taidehistoriallisesti uusklassismiin, joka tarkoittaa jonkin klassisen tyylin uudistunutta tai nykyaikaista muotoa.
Uusantiikvojen tunnuspiirteet ovat ohuiden ja paksujen viivojen jyrkkä kontrasti ja ohuet vaakasuorat päätteet.
Vahvapäätteiset antiikvat ja niiden tapaiset clarendonit ja egyptiennet ovat vaikeasti luokiteltava ryhmä. Vahvapäätteiset antiikvat ovat vahvapiirteisiä ja selviä. Muodot ovat avoimia, jotta painoväri ei tukkisi ahtaimpia kohtia. Viivakontrasti on vähäinen eli ohuita viivoja ei ole. Vahvapäätteiset antiikvat tekevät siis selkeän painojäljen ja ovat ongelmattomia. Sanomalehdet ovat suosineet vahvapäätteisistä Excelsioria, Lino letteriä ja Swiftiä. Vahvapäätteet korostavat rivien vaakasuuntaisuutta ja helpottavat lukemista.

antiikva pinterest taulu

egyptienne: muodon Egyptienne kehittivät pariisilaiset. Egyptiennet ovat lähes tasa vahvoja ja niiden x korkeus on suuri. Nykyajan suosituimmat egyptiennet ovat moderneja 1900-luvun leikkauksia ja liittyvät groteskikirjainten kehitykseen. Egyptiennen lihavista versioista saadaan näyttäviä otsikoita. Normaalivahvuiset leikkaukset ovat käyttökelpoisia leipäteksteissäkin. Parhaita luettavuudeltaan ovat ne egyptiennet, joiden muoto perustuu humanistisiin groteskeihin.
Monet tämän ryhmän kirjaintyypit ovat tarkoitettu lähinnä otsikoihin

egyptienne pinterest taulu

groteski: Tarkoittaa tasavahvaa tai lähes tasavahvaa kirjaintyyppiä, jossa ei ole päätteitä. Kirjainten keskiakselin kaltevuus on siis hävinnyt. Vanhimmat groteskit ovat 1800-luvun alkupuolelta. Niihin kuului yleensä vain versaalit (eli isot kirjaimet) ja ne oli tarkoitettu lähinnä otsikko ja mainoskäyttöön. Groteskit ja uusgroteskit yleistyivät 1900-luvun alkupuolella. Uusgroteskeissa paksuusvaihtelua on hyvin vähän. Groteskin ja uusgroeskin erottaa niiden g muodoista.
  • franklin on vanha otsikkokirjain
  • helvetica on yksikäyttöinen ja ongelmaton huonoissakin painatusoloissa, haittana tavanomaisuus ja arkisuus, nykyisin ohjekirjoissa ja hinnastoissa
  • universin suuri etu on sen suuri kirjainperhe, sen kapeat leikkaukset ovat tehokkaita tilansäätäjiä kapeissa palstoissa, taulukoissa, luetteloissa ja kuvateksteissä.
1920-luvun modernismin tavoitteena oli luoda uusi modernistinen groteski.
Tavoitteina oli selkeys ja näyttävyys otsikkokäytössä. 
Humanistiset groteskit: niiden muoto ja mittasuhteet perustuu renessanssiajan antiikvoihin.
Adrian Frutiger suunnitteli 1975 valmistuvalle lentokentän oppaille uuden kirjaintyypin Frutigerin. Se julkaistiin yleiseen käyttöön. Sen tavoitteena oli paras mahdollinen selkeys, kirjainmuotojen erottuminen toisistaan ja suuri x korkeus.

groteski pinterest taulu

kalligrafia: Tarkoittaa kirjoitustaidetta tai kaunokirjoitusta. Kalligrafisiin kirjaintyyppeihin kuuluvat kaikki käsialaa jäljittelevät tyypit. Luettavuus voi olla huonoa. Luettavuus ongelmat johtuvat kaksivahvuisuuden aiheuttamasta viivakontrastista, matalasta x korkeudesta ja koristellusuudesta.

kalligrafia pinterest taulu

Fantasiakirjoitus: 1970 ja 80 valloittivat maailmaa. Fantasia kirjaintyypit sopeutuvat otsikkokäyttöön. Niiden kirjainmuodot ovat liioiteltuja ja tilanvieviä. Persoonallisen muotoilun takia fantasiakirjaimet ovat helposti tunnistettavia.

fantasia pinterest taulu

rasterigrafiikka on pixelikuva, jossa värit tehdään rasteripisteillä.
vektorigrafiikka tehdään tietokonegrafiikalla, joka perustuu matemaattisiin lausekkeisiin.

cmyk, rgb, hex

cmyk

on kuvatiedostoissa ja painotuotteissa käytettävä väritila

hex

hex arvolla voi määrittää värit

rgb

väritila, jossa erivärejä sekoittamalla keskenään punaisen, sinisen ja vihreän väristä valoa
kuva: wikipedia


A sarja

A-sarjalla tarkoitetaan paperikokoa. Sitä käytetään esim. kirjoituspaperina, käyntikorttina ja postikorttina. A-sarja muodostuu siihen kuuluvista mittasuhteista. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti